Documentatie

Om het onderzoek naar Vlaamse muziek een eindje op weg te helpen, vindt u op deze pagina een selectieve bibliografie. Enkel titels waarin de Vlaamse muziekgeschiedenis en het Vlaamse muzikale leven aan bod komen, worden hieronder weergegeven.

In deze databank kan men gedetailleerde informatie opzoeken over 1824 composities op teksten van Gezelle: componist, compositie, genre, bezetting, uitgever, toonsoort, tekstdetails, …. Doorgaans is ook aangeduid in welke bibliotheek de werken opgezocht kunnen worden. De databank is een resultaat van het onderzoeksproject Woord en muziek: een cultuurhistorische analyse en muzikale analyse van de Gezelle-composities uit de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium.  Dit project was een samenwerking tussen de Artesis Hogeschool - Departement Conservatorium en het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden - Departement Letterkunde van de UA. De databank werd opgesteld door Veerle Bosmans en het SVM stelde zijn website ter beschikking om de informatie online beschikbaar te maken. Klik op Databank Gezelle om op te zoeken, en hier voor een korte of een lange handleiding.

Het Vlaams Muziekinstituut wil een overkoepelende catalogus zijn waarin Vlaamse partituren, muziekboeken, tijdschriften, opnamen en archieven uit verschillende collecties worden opgenomen. De catalogus moet het mogelijk maken om met één zoekopdracht verschillende bewaarplaatsen en collecties met Vlaams muzikaal erfgoed te doorzoeken. Op dit moment bevat de catalogus beschrijvingen uit de conservatoriumbibliotheken van Antwerpen en Gent, uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen en andere Anet-bibliotheken en bewaarinstellingen, alsook uit het Stadsarchief van Dendermonde, het Letterenhuis, de Kunstenacademie van Asse en uit verschillende private collecties. Bedoeling is om op die manier zoveel mogelijk collecties met Vlaams muzikaal erfgoed op stukniveau te ontsluiten.bq.

Ondertussen werden ook enkele Vlaamse muziektijdschriften op artikelniveau geëxcerpeerd, met name Muziek-Warande (1922-1931), Orgelkunst (1978-2008) en Musica Antiqua (1983-2000). Zowat 1.900 artikels werden op die manier toegankelijk gemaakt, zodat veel informatie die tot nu moeilijk te traceren was, vlotter beschikbaar is. Bovendien worden stelselmatig zeldzame partituren, libretto's en boeken gescand en via de VMI-catalogus elektronisch ter beschikking gesteld, zodat de gebruiker het werk van thuis uit kan raadplegen en, indien nodig, printen. Momenteel zijn al meer dan tweeduizend werken elektronisch beschikbaar en het is de bedoeling om maandelijks een nieuw pak werken toe te voegen. Wordt dus vervolgd…

Naar de catalogus.

Op deze pagina’s vindt u websites die op één of andere manier een verband hebben met het Studiecentrum: een brede waaier van verenigingen rond componisten en instrumenten, muziekbibliotheken en archieven waar zich Vlaamse muziek bevindt, instellingen die zich met Vlaamse muziek of erfgoed bezig houden, en uitgevers en platenlabels.