Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Verhoeven, Arthur

Zandhoven, 13/01/1889 > Schoten, 24/04/1958

Biografie

Verhoeven, Arthur

Deze rijkbegaafde kunstenaar kreeg zijn opleiding aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen en telde August De Boeck, Arthur De Hovre, Lodewijk Mortelmans en Paul Gilson onder zijn leraars.

Nadat hij op schitterende wijze zijn prijzen voor orgel, harmonie, contrapunt en fuga behaald had, was het voor iedereen duidelijk, dat voor deze talentvolle kunstenaar een rijke toekomst open stond. In 1912 vestigde hij zich te Schoten als organist van de Sint-Cordulakerk. Deze betrekking, die hij nochtans maar tijdelijk aanvaard had, zou hij bekleden tot op de dag van zijn overlijden.

Als orgelvirtuoos had hij een plaats kunnen innemen onder de groten van de Vlaamse orgelkunst. Zijn improvisatiekunst was verbluffend en als toondichter staat zijn plats steeds open onder de rang onzer grootste toondichters, die hun roem reeds verworven hebben. Arthur Verhoeven was een te bescheiden en eenvoudig man, die leefde in de eenzaamheid van een kleine gemeente zonder culturele ambities, om tijdens zijn leven de lauwerkransen van zijn kunstenaarschap te hebben mogen plukken. Hij is gans zijn leven een stille werker geweest en heeft een groots oeuvre nagelaten, dat velerlei terreinen bestrijkt.

Naast een ganse plejade van instrumentale werken, waaronder zijn “Preludium en Fuga in Es” voor orgel, onlangs te Bonn uitgevoerd, liet hij een even groot aantal vocale composities na: cantaten en koorwerken, veel gewijde muziek, een opera “Valentijn” en een operette “Christmas”. Onder zijn talrijke liederbundels munten vooral “Ring om het jaar” en “Liederen van ingetogen stemming” uit door hun hoge lyrische vlucht. Naast zeer innige kunstliederen als “Voel je die avond zoetheid” en “Zij loechen” verrijkte hij het volksliedrepertorium met frisse pareltjes als: “Vrij en groot” – “Volksliedje” – “Het liedje van de bedelzak” – “Jantje” – “Langs kleine wegen” – “Kerstliedje” – “Kreupel Marieken” (allen op teksten van Jozef Simons) – “Slaat op een trommel” (tekst René De Clercq). In maart 1962 werd door Lode Verheyen te Brasschaat “Het Arthur Verhoevenkoor” gesticht als hulde aan deze grote toondichter, wiens werken het met succes terug doet herleven.

Historische tekst uit Const gaet voor cracht: zestien Vlaamse volksliedcomponisten, dl. 2, Lier, s.a., p. 21-22.