Uitgebreide handleiding

1. Eenvoudig zoeken

Stap 1: kies een zoeksleutel

Hier kan u kiezen tussen vier verschillende zoeksleutels, met name:

 • trefwoord

Hier vult u eender welk woord in dat kan voorkomen in de compositie, bv. de titel, het liedincipit (de eerste woorden van het lied), bijvoorbeeld ‘maagd’, ‘mei’, ‘Maria’, enz. 

 • componist

Hier kan u een componist kiezen uit de openvallende componistenlijst. In de databank zijn enkel deze componisten opgenomen.

 • bezetting

Hier kan u een bezetting kiezen uit de openvallende bezettingslijst.

 • categorie

Hier kan u een categorie kiezen uit de openvallende categorieënlijst Stap 2: klik op zoeken Voorbeelden:

 • tik ruischen in onder de zoeksleutel trefwoord en alle composities met als titel O ’t ruischen van het ranke riet verschijnen.
 • kies Algra, Johan in de openvallende componistenlijst en alle Gezellecomposities van de componist Johan Algra verschijnen.
 • kies koor in de openvallende bezettingslijst en alle Gezellecomposities voor vierstemmig gemengd koor, mannenkoor, vrouwenkoor en kinderkoor zullen verschijnen.
 • kies cantate in de openvallende categorieënlijst en alle cantates op teksten van Gezelle zullen verschijnen.

Stap 3: resultaten

Op de resultatenpagina ziet u al een aantal velden per zoekresultaat, namelijk:

 • componist
 • titel
 • bezetting

Stap 4: details Voor meer informatie betreffende de gevonden compositie(s) kan u klikken op de titel van de compositie, die in blauw staat aangeduid. Dan verschijnt de volledige lijst van informatie die over deze compositie werd ingevoerd. Deze fiche bevat meestal

 • informatie over de compositie zelf (incipit, compositiedatum, bezetting, opusnummer, karakteraanduiding, maatsoort, stemtessituur, enz.)
 • informatie over de vindplaatsen van het manuscript of de gedrukte partituur
 • informatie over eventuele muziekopnames
 • informatie over de tekst: vindplaats gedicht Gezelle, het incipit van het gedicht, de tekstgetrouwheid, enz. Hierbij wordt vaak de afkorting V. D. gebruikt, dit staat voor Verzameld Dichtwerk Guido Gezelle (uitgegeven onder redactie van Prof. J. Boets e. a., 8 delen, DNB-Pelckmans, Kapellen, 1980-1991).

Enkel de informatie die werd ingevuld in de databank verschijnt. Niet bij elke compositiefiche staan dus dezelfde velden ingevuld.    

2. Uitgebreid zoeken

In het uitgebreid zoeken worden dezelfde zoeksleutels gebruikt als in het eenvoudig zoeken, aangevuld met nieuwe zoeksleutels, zoals

 • ondertitel: dit werkt hetzelfde als zoeken op trefwoord.

Voorbeeld: Tik Maria in bij ondertitel. Er verschijnen vijf zoekresultaten. Wanneer er verder wordt geklikt op de titels van de composities, is duidelijk dat deze fiches steeds het woord Maria bevatten bij het onderdeel ondertitel.

 • originele titel Gezelle: dit werkt hetzelfde als zoeken op trefwoord of ondertitel.
 • tekstincipit gedicht Gezelle: dit werkt hetzelfde als zoeken op titel.
 • dichtbundel Gezelle: van alle Gezellecomposities uit de databank werd opgezocht uit welke bundel het gedicht afkomstig is. Via de openvallende selectielijst kan er gekozen worden tussen de verschillende dichtbundels.
 • Compositiedatum: hierin dient u gewoon een jaartal in te geven, bv. 1940.
 • Vindplaats partituur: Er werd naar Gezellecomposities gezocht op vijf verschillende plaatsen, met name in de bibliotheek van het Conservatorium Antwerpen, in de bibliotheek van CeBeDeM in Brussel, in de bibliotheek van het AMVC-Letterenhuis, in de stadsbibliotheek van Brugge en in de bibliotheek van Koor en Stem Antwerpen. Via de openvallende selectielijst kan er één van deze vijf locaties gekozen worden. Daarnaast zijn enkele partituren afkomstig uit het Gezellecentrum in Antwerpen (UA, ISLN, bibliotheek en archief Gezellecentrum).
 • Uitgever: In een openvallende selectielijst worden hier de uitgevers opgelijst, die de meeste Gezellecomposities hebben uitgegeven.

Uitgebreid zoeken kan ook gebruikt worden om verschillende zoektermen met elkaar te combineren en is voornamelijk handig bij het beperken van de zoekresultaten. Voorbeelden:

1. Combinatie componist Arthur De Hovre + dichtbundel Kleengedichtjes

 • Arthur De Hovre heeft 9 Gezellecomposities geschreven.
 • Wanneer u Arthur De Hovre selecteert bij componist en Kleengedichtjes bij dichtbundel, worden er echter nog slechts 3 composities gevonden.

2. Combinatie componist Lodewijk Mortelmans + vindplaats bibliotheek Conservatorium Antwerpen – titel mei

 • Lodewijk Mortelmans heeft 52 Gezellecomposities geschreven.
 • Wanneer u Lodewijk Mortelmans selecteert bij componist, bibliotheek Conservatorium Antwerpen bij vindplaats en mei intikt bij titel, worden er nog slechts 3 composities gevonden.

3. Combinatie dichtbundel Liederen, eerdichten en reliqua + compositiedatum 1947

 • Er zitten 105 composities in de databank die geschreven zijn op een gedicht uit Liederen, eerdichten en reliqua.
 • Wanneer u Liederen, eerdichten en reliqua selecteert bij dichtbundel en bij de compositiedatum 1947 invult, worden er nog slechts 2 composities gevonden.

Nadat de gevonden zoekresultaten getoond worden, kan u ze opnieuw volledig bekijken door op de titel van de compositie te klikken en vervolgt u het parcours zoals boven beschreven.