Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Tinel, Jef

Lessen, 11/05/1885 > Gent, 25/05/1972

Biografie

Tinel, Jef

door Jan Dewilde

Jef Tinel studeerde aan het college en de normaalschool te Sint-Niklaas en aan het Lemmensinstituut in Mechelen waar hij een leerling was van zijn oom Edgar. In 1907 studeerde hij af met eerste prijzen orgel, harmonie, contrapunt en fuga. Hij componeerde vooral vocale muziek, waaronder religieuze muziek, cantates en honderden (strijd)liederen. 

Met zijn lied Wij zijn bereid! werd hij bijzonder populair binnen de Vlaamse Beweging. Het lied behoorde jarenlang tot het geijkte repertoire van massamanifestaties als het Vlaams Nationaal Zangfeest en de IJzerbedevaart. Op die bijeenkomsten was hij trouwens vaak als dirigent actief. Bovendien was hij ook dirigent van verschillende Vlaams-nationale koren en fanfares en van het Verdinaso. Na de oorlog werd hij gedurende enkele weken gevangen gezet op beschuldiging van collaboratie. 

In tegenstelling tot zijn liederen werden zijn orkestcomposities (zoals Suite voor orkest) en zijn dramatische werken (onder andere Fra Angelico en De verloren zoon) slechts zelden uitgevoerd. 

Jef Tinel was organist in Zele, Maldegem (waar hij ook muziekleraar en directeur van de muziekschool was), Sint-Amandsberg en Gent. 

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Jan Dewilde