Tilborghs, Jozef

Kalmthout, 28/09/1830 > Nieuwmoer, 27/02/1910

Historische teksten

Over Jozef Tilborghs in Muziek-Warande

door Lambrecht Lambrechts

Kwade wil? Wij hooren wel eens zeggen, dat sommige van onze pedagogische tijdschriften geen Belgen "willen" verheffen. Haast alle maanden komen zij af met het portret en de biographie van een vreemdeling. Net alsof ons land geen opvoedkundige krachten van beteekenis geleverd had. Zeker kunnen wij aannemen, dat België nog jong van jaren is, en dat het hier moeilijk een vergelijking zou kunnen doorstaan met Duitschland, het land der pedagogen. Doch ik kan het maar moeilijk beamen, dat ons volk geen aanleg voor het vak zou bezitten.

Mijn oud-leeraar Tilborghs

door Emiel Hullebroeck

Hierbij een foto van mijn oud-leeraar Tilborghs. "De man met het gladde voorhoofd!" zal de toeschouwer misschien uitroepen. Inderdaad, het voorhoofd, de neus, de kaken en de kin zien er stevig uit. Kleeft daar niet veel vleesch aan, voor de pezen en de rimpels van het schijnbaar placiede aangezicht wordt echter de aandacht gevergd. De oogen turen onbepaald in de ruimte: Tilborghs zal wel nooit iemand met starren blik bekeken hebben.

Joseph Tilborghs herdacht

door Lodewijk Ontrop

Het uitzicht der dingen zal zich alginds gedurende de laatste tachtig jaren weinig gewijzigd hebben. 't Eenig merkbare is misschien het gemis van het oude, ranke kerktorentje, dat, hoe bouwvallig ook, u tusschendoor omzomende boomen vriendelijk tegenwenkte van op den steenweg, uitgaande van Esschen, en thans vervangen is door een torenromp, die buiten zijn stevigheid, geen andere aanspraak te maken heeft.