Over het SVM

De vzw Studiecentrum voor Vlaamse Muziek [SVM] werd op 12 februari 1998 opgericht. Volgens artikel 3 van de statuten is de vereniging ‘een studie- en documentatiecentrum dat tot doel heeft het Vlaamse muziekpatrimonium van de 19e en 20e eeuw te vrijwaren en bekend te maken’. In de praktijk wil het SVM zich vooral engageren voor de muziek van ca. 1800 tot ca. 1950, de periode tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ muziek, die zowel qua uitvoeringen als wetenschappelijk onderzoek vaak verwaarloosd wordt.

Naast het huidig gebrek aan fundamenteel onderzoek, leert een blik op concertprogramma’s dat de Vlaamse partituren beter gepropageerd moeten worden. Want meestal bevindt het oeuvre van een componist zich in diaspora in verschillende bewaarplaatsen (conservatoriumbibliotheken, stadsarchieven, de bibliotheek van de omroep, het AMVC, CeBeDeM, in privé-archieven…), wat de uitvoeringskansen uiteraard niet bevordert.Daarom wil het SVM deze muziek zo diepgaand en systematisch mogelijk exploreren, en dat via het localiseren en ontsluiten van muziekarchieven, het aanmaken van wetenschappelijke oeuvrecatalogi, het publiceren van biografische en muziekhistorische studies, het aanmaken van een databank en een website. De ultieme ambitie is tenslotte het uitvoeren van waardevolle partituren.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het SVM. Giften bestemd voor onze projecten kunnen gestort worden op het rekeningnummer 000-000004-04 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding: JAVM-Vl. Muziekarchieven, code LJ1920. Deze giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar (art. 104. WIB). Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (Departement Dramatische kunst, Dans en Muziek) is het SVM gevestigd in de gebouwen van het Koninklijk Vlaams Conservatorium.

Het SVM werkt samen met Resonant / Vlaams Muzikaal Erfgoed, het Peter Benoitfonds, de Stichting Robert Herberigs, de Stichting Mortelmans, het Lodewijk De Vochtfonds en het Arthur Meulemansfonds.