Mestdagh, Karel

Sint-Pieters (Brugge), 22/10/1850 > Sint-Pieters (Brugge), 10/03/1924

Biografie

Mestdagh, Karel

door Jan Dewilde

Karel Mestdagh kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die koster en schoolmeester was. Ook in zijn verdere leven had hij het geluk om goede leraars tegen te komen. In het Brugse St.-Lodewijkcollege waren dat Hugo Verriest en Busschaert, die hem Bach en Palestrina leerden kennen, en in de gemeentelijke muziekschool van Brugge had hij les van Hendrik Waelput en van Leo van Gheluwe. Later studeerde hij ook bij François-Auguste Gevaert en bij Peter Benoit. Tussen 1867-1870 ondernam hij een lange reis door Duitsland en studeerde hij in Leipzig.

Na zijn terugkeer zette hij een zaak op als landmeter maar dat belette hem niet om ook actief te blijven als componist, waarbij hij het meeste lof oogstte voor zijn liederen. In maart 1891 werd in de Brusselse kring 'L'Essor' een liedavond aan hem gewijd, terwijl zijn liederen werden gepubliceerd door Breitkopf & Härtel en hem positieve kritieken opleverden. Op 20 oktober 1900 volgde hij Leo Van Gheluwe op als directeur van de Brugse muziekschool, een positie die hij behield tot aan zijn dood in 1924.

Toen in 1902 de 600ste verjaardag werd gevierd van de Guldensporenslag, schreef hij de cantate De zege van Groeninge, gebaseerd op een tekst van Théodore Sevens. Ze werd gecreëerd op 17 augustus 1902, onder leiding van de componist.

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Jan Dewilde