Dubuisson, Cyriel

Oostende, 08/11/1883 > Blankenberge, 11/11/1936

Bibliografie

  • [Archief Oostende]: Biografie Cyriel Dubuisson, via http://archief.oostende.be/product/91/default.aspx?_vs=0_N&id=6326, online op 27 november 2013.
  • Casier, A.: Het muziekleven in het Kursaal te Oostende tussen 1852 en 1914, onuitgegeven licenciaatsverhandeling KULeuven, 1984, p. 68, 350.
  • Dehennin, W.: Dubuisson, Cyriel, in Algemene Muziekencyclopedie, dl. 2, Antwerpen-Amsterdam, 1958, p. 364.
  • Hostyn, N.: Oostendse muziekgeschiedenis XVII : Léon Rinskopf (vervolg), in: De Plate, jrg. 11, nr. 3, maart 1982, p. 19.
  • Lambrechts, L.: Cyriel Dubuisson, in: Muziek-Warande, jrg. 5, nr. 3, 1 maart 1926, p. 49-52. 
  • Maertens, J.: Dubuisson, Cyriel, in: Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen, Brugge, dl. 5, Brugge, 2004, p. 70-71.
  • N.N.: Een Dappere, in: Muziek-Warande, jrg. 5, nr. 8, 1 augustus 1926, p. 188. 
  • Roquet, F.: Dubuisson, Cyriel, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 308.