Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Diels, Hendrik

Antwerpen, 29/06/1901 > Parijs (FR), 10/12/1974

Bibliografie

  • Laureyssens, L.: Cultuurleven en cultuurbeleid tijdens het Duitse bezettingsregime: een verkennend en vergelijkend onderzoek van de Antwerpse casus, onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, 1983.