De Klerk, Jos

Merksem, 08/01/1885 > Haarlem (NL), 05/11/1969

Historische teksten

Herinneringen aan Heistes Nachtegaal

door Jos. De Klerk

Heist-op-den-Berg ontdekt ginder ergens in Noord-Holland een Vlaming, van wie het weet dat hij leerling geweest is van "Heistes Nachtegaal", wijlen Theofiel Antoni, wiens eeuw-herdenking van zijn geboortedag in 't zicht is. (*) Of hij er nog herinneringen aan bewaart en hiervan zou willen mededeling doen?

Ziehier zijn antwoord:

- Natuurlijk, en graag zelfs; want onder de mensen die ik dankbaar gedenk als goede geniussen op mijn levenspad, is Anthoni een van de voornaamste.

Op bezoek bij Jos De Klerk

door Willem Pelemans

Over De Klerk in Ons Volk

door een anonieme journalist