Benoit, Peter

Harelbeke, 17/08/1834 > Antwerpen, 08/03/1901

Historische teksten

Un enseignement vicieux

door een anonieme auteur
[Het Franstalige satirische tijdschrift Méphisto was een felle tegenstander van Benoits muziekonderwijs, waarin moedertaal en het volkslied een belangrijke rol speelden. Bijna wekelijks werd Benoits aanpak geridiculiseerd.]

Clesse en Van Cauteren over Benoit

door Antoine Clesse en Ph. Van Cauteren

Mon cher Benoit
Après le banquet offert, le 26 juillet, aux artistes et aux représentants de la presse, par la société royale de Choeurs de Gand, organisatrice du grand festival de musique classique

Eerbied voor Benoit

door August L. Baeyens

[Vijftig jaar na Peter Benoits dood, in 1951, liet de modernistische componist August L. Baeyens (1895-1966) volgend artikel verschijnen.]

Peter Benoit en de nieuwe muziek

door Denijs Dille

[Op 1 april 2005 overleed Denijs Dille. Dille genoot een internationale reputatie als Bartók-specialist, maar weinigen weten dat hij zich eerder ook met Vlaamse muziek heeft ingelaten. Zelf studeerde hij een tijdje compositie bij Gust Persoons (1905-1971) en in de jaren '30 heeft hij ook over Vlaamse muziek gepubliceerd.

Peter Benoit als dirigent

door Julius Schrey

Veel werd reeds geschreven over Meester Peter Benoit, doch merkwaardig is het wel dat er tot hiertoe nooit iets of zeer weinig over zijne buitengewone kunst van dirigeren gezegd is geworden, want onbetwistbaar is het dat ook zijn invloed in deze overweldigend op zijne leerlingen, volgelingen en zij die het geluk hadden den Meester als dirigent van dichtbij werkzaam te zien, heeft ingewerkt.

Benoit-hulde, 12 september 1897 (1)

door Maurice Kufferath

Les fêtes organisées en l'honneur de Peter Benoit, à l'occasion de l'érection de l'Ecole de musique flamande en Conservatoire royal, ont été une véritable apothéose du maître à l'énergie duquel les Flamands doivent la fondation de cette école, et en général le succès de leur émancipation intellectuelle et économique. Je ne vous parlerai pas des innombrables manifestations isolées qui se sont produites à ce propos.

Benoit-hulde, 12 september 1897 (2)

door een anonieme journalist

Benoit's Feest

Lucifer de Pierre Benoit

door een anonieme journalist

Nos journaux sont à l’unisson pour faire l'éloge de cette œuvre remarquable du jeune maëstro belge, on en jugera par les extraits suivants:

Jef Van Hoof verdedigt Benoit

door Jef Van Hoof

[In het Parijse muziektijdschrift Tribune musicale - Revue latine van 16 mei 1914 vonden we een ingezonden brief van Jef Van Hoof. In die brief reageert hij tegen een artikel van ene Charles Wattinne die in een vorig nummer werk van Peter Benoit op de korrel had genomen. Van Hoof kroop in zijn pen en ging in het verweer. En volgens de inleiding van de redactie kwam dat niet onverwacht. De inleiding bij de brief van Van Hoof is gesigneerd door de Waalse vioolvirtuoos Mathieu Crickboom, die het tijdschrift vanuit Brussel leidde als ‘directeur-artistique’.]

De Benoit-Monumenten. Een brief van den grooten Peter

door een anonieme journalist

Mijn Waarde Luc,

De Schelde

door verschillende journalisten van Le Guide musical

(1). De Schelde (L’Escaut) - Oratorio. Poème de M. Hiel, musique de M. Benoit. (1re exécution à Anvers, le 28 février.)

George Bernard Shaw over Charlotte Corday en Lucifer in Londen

door George Bernard Shaw

5 April 1890 

Peter Benoit te Heist

door René Lambrechts

Verleden donderdag 8 Maart [1951] werd op verschillende plaatsen van ons land de vijftigste verjaardag herdacht van het afsterven van onzen groten nationalen toonkunstenaar Peter Benoit (1834-1901). Bij deze gelegenheid willen wij de jongere generatie en wellicht ook de oudere! - er even aan herinneren dat de beroemde man ook in ons dorp geen onbekende was. Vaak was hij te gast in het huis van Theophiel Anthoni, die toen woonde waar nu dhr. Versluys woont. Anthoni was na Benoit's leerling, ook zijn vriend geworden.

Waelputs fluitconcerto in een verslag van Benoit

door Pierre Benoit

Lange tijd was het onduidelijk wie de première speelde van Waelputs Concerto Symhonique pour flûte et orchestre. De krant Le guide musical van 21 februari 1867 brengt de uitkomst: het was een leerling van Jan Dumon, met name M. Van Hasendonck. Het concert omvatte niet alleen Waelputs concerto, maar ook Benoits opera Het dorp in ‘t gebergte. De benefietuitvoering stond onder leiding van Waelput, als dirigent van het orkest van de Vlaamse opera in Brussel.

Belgique. Bruxelles.

Het Oratorium "Lucifer" van Peter Benoit

door Daan Sternefeld

Op een oogenblik juist dat men Peter Benoit verguist en zijn levenswerk poogt te dynamitreeren, mag het wel een verheugend verschijnsel genoemd worden dat niet alleen alles wat naam heeft in de Vlaamsche muziekwereld vastberaden de stem van het bewust verzet verheft, maar dat zelfs een onzer meestbelovende jongere toondichters en dirigenten, Daan Sternefeld, waarvan meester Paul Gilson zeer veel verwacht voor onze toonkunst, het oratorium “Lucifer” van onzen genialen harpenaar, ontleed en bestudeerd heeft.