Benoit, Peter

Harelbeke, 17/08/1834 > Antwerpen, 08/03/1901

Bibliografie

Eigen werk

 • Benoit, P.: [recensie zonder titel: over Waelputs fluitconcerto], in: Le Guide musical, 21 februari 1867, p. 2.

Anderen over deze componist

 • Ameye, C.: Herinneringen aan Peter Benoit, in: De Vlaamse Gids, jrg. 35, 1951, p. 137-149.
 • Ameye, C.: Peter Benoit te Harelbeke, in: De Vlaamse Gids, jrg 35, 1951, p. 605-608.
 • Baccaert, H.: Peter Benoit: een kampioen der nationale gedachte, Antwerpen, 1919.
 • Baeck, E. en Schilders, H.: Enkele onjuiste gegevens in de Benoit-literatuur, in: Musica Antiqua, jrg. 11, nr. 4, 1994, p. 174.
 • Baeyens, A.: Eerbied voor Benoit, in: Jaarboek van de Jeugdgemeenschap voor Kunstbeleven, 1951, p. 45-50.
 • Blockx, J.: Peter Benoit, Brussel, 1904.
 • Bouchery, J. (red.): De Vlaamsche Kunstbode, april 1901 [themanummer Peter Benoit].
 • Buyssens, M.: Benoit, Peter, in: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 1, Tielt-Utrecht, 1973, p. 174-175.
 • Clesse, A. : Mon cher Benoit, in: Gregoir, E.: Panthéon musical populaire, dl. 5, Brussel, 1876, p. 131-132.
 • Cooremans, K. (redactie): Gedenkboek Peter Benoit (1834-1901), Antwerpen, 1984.
 • Corbet, A.: Benoit, Petrus Leonardus Leopoldus, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, dl 1, Brussel, 1964, kol. 130-155.
 • Corbet, A.: Brieven van Peter Benoit, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 5, 1951, p. 528-543.
 • Corbet, A.: Het oeuvre van Peter Benoit in de tijd beschouwd, in: Band, jrg. 10, 1951, p. 363-368.
 • Corbet, A.: Lucifer; oratorium in drie delen. Algemene beschouwingen en muzikale analyse, Antwerpen, 1962.
 • Corbet, A.: Muzikale analyse van Charlotte Corday, Antwerpen, 1961.
 • Corbet, A.: Peter Benoit als Conservatoriumdirecteur, in: Revue Belge de musicologie, nr. 5 (1951), p. 61-68.
 • Corbet, A.: Peter Benoit, Eugeen Van Oye en het liefdesdrama aan zee, in: De Vlaamse Gids, jrg. 45, 1961, p. 644-648.
 • Corbet, A.: Peter Benoit, leven, werk en beteekenis, in: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks 6: bekroonde werken, dl. 67, Antwerpen, 1943.
 • Corbet, A.: Peter Benoit (Harelbeke 1834-Antwerpen 1901), in: Voorlichtingsblad van het Belgisch muziekleven, jrg. 1, 1966, nummer buiten reeks, p. 11-12.
 • Corbet, A. (red.): Geschriften van Peter Benoit, Antwerpen, 1942.
 • Croegaert, J.: L'oeuvre de Pierre Benoit et sa continuation, Brussel, 1893.
 • De Bom, E.: Peter Benoit, een Levensbeeld, Antwerpen, 1917.
 • De Mont, P.: Peter Benoit, Baarn, s.a.
 • De Mont, P.: Peter Benoit, in: Drie grote Vlamingen - Hendrik Conscience, Jan van Beers, Peter Benoit, Brussel, s.d., p. 273-310.
 • De Schrijver, K.: Benoit, Peter, L., in: Bibliografie der Belgische toonkunstenaars sedert 1800, Leuven, 1958, p. 15-16.
 • Dewilde, J.: Me voici à Paris: Parijse brieven (1859-1863) van Peter Benoit, Antwerpen, 2001.
 • Dewilde, J.: Nationalistische muziek in Vlaanderen, in: Grijp, L.: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam, 2001, p. 455-460.
 • Dewilde, J.: Peter Benoit, in: Lexicon van de Muziek in West-Vlaanderen, dl. 1, Brugge, 2000, p. 58-60.
 • Dewilde, J.: Tal van oude muziekboekskens: de familie Benoit en het muziekleven in Harelbeke tijdens de 19de eeuw, Gent, 2003.
 • Dille, D.: Peter Benoit en de Nieuwe Muziek, in: Verhandelingen van het muziekcongres gehouden te Antwerpen op 15 en 16 augustus 1934 ter gelegenheid van het eeuwfeest der geboorte van Peter Benoit (Uitgaven van de ‘Vlaamsche muziekcongressen, nr. 1), Antwerpen, s.a.
 • Douliez, P.: Peter Benoit, Haarlem, 1954.
 • Eeckhoud, G.: Peter Benoit, sa vie, son Estétique et son Enseignement, Son Oeuvre, Brussel, 1897.
 • Fétis, F.: Benoit (Pierre), in: Biographie universelle des musiciens, dl. 1, Brussel, 1873, p. 347-348.
 • Gregoir, E.: Benoit (Pierre L. L.), in : Galerie biographique des artistes-musiciens belges du XVIIIme et du XIXme siècle, Brussel, 1862, p. 17-18.
 • Gregoir, E.: Benoit (Pierre), in: L'art musical en Belgique sous les règnes de Léopold Ier et de Léopold II, Brussel, 1879, p. 200.
 • Gregoir, E.: Benoit (Pierre-Léonard-Léopold), in: Les artistes-musiciens belges au XVIIIme et au XIXme siècle, Brussel, 1885, p. 42-47.
 • Gregoir, E.: Benoit (Pierre), in: Panthéon musical populaire, dl. 5, Brussel, 1876, p. 131-133.
 • Kufferath, M.: Peter Benoit, in: Revue de Belgique, oktober 1897, p. 176-183.
 • Lambrechts, R.: Peter Benoit te Heist, in: De Aankondiger, Nieuws- en Aankondigingsblad van 't Kanton Heist op den Berg en Omstreken, 10 maart 1951, jrg. 69, nr. 10, p. 1.
 • Lateur, P. (red.): Vlaanderen, jrg. 50, nr. 2, maart-april 2001 [themanummer Peter Benoit].
 • Lehembre, L.: Toondichter Peter Benoit 1834-1901 - Levensschets, Pittem, 1902.
 • Leytens, L. en Somers, M.: Peter Benoit, 1834-1901. Groot zij alleen wie verrukt en bezielt!, s. l., 1984.
 • [Liberaal Archief vzw] : Benoit, Peter Leonard Leopold , in: De blauwe wie is wie, via www.liberaalarchief.be/A_B.html, online op 1 december 2007.
 • M[aurice]. K.[ufferath]: Correspondances-Anvers, in: Le guide musical, jrg. 48, nr. 38, 19 september 1897, p. 575-576. 
 • Melis, H.: Peter Benoit. Eenige woorden over zijn Leven, zijne Werken en zijne School, Antwerpen, 1892.
 • Meulemans, A.: De beteekenis van Peter Benoit voor de Vlaamsche muziek, (Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, dl. 200), Antwerpen, 1922.
 • Meulemans, A. en Van der Mueren, F.: Peter Benoit, (Kon. Vl. Acad. voor Wetenschappen, Letteren... -Openbare Vergadering van 02/06/'51), Brussel, 1951.
 • Monet, A.: Peter Benoit en het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium. Een terugblik op zijn leven en werken. Ter gelegenheid der Huldebetooging van 12 september 1897, Antwerpen, 1897.
 • Mortelmans, L.: Peter Benoit, Antwerpen, 1911.
 • Mortelmans, L.: Peter Benoit, beknopte studie over den Man en zijn werk, Antwerpen, 1934.
 • Moulckers, J.: Recueil de chants patriotiques des maîtres de l’art musical belge - 75e anniversaire de l’indépendance nationale 1830-1905 / Vaderlandsche zangen der meesters van de Belgische toonkunst - 75ste verjaring der nationale onafhankelijkheid, Lier, 1905, p. 38.
 • N.N.: Benoit's Feest, in: 't Getrouwe Maldeghem, zondag 12 september 1897, via http://mail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1897_09_12.pdf, online op 16 november 2012.
 • N.N.: De Schelde (L’Escaut), in: Le Guide Musical, jrg. 15, nr. 8, 25 februari  1869, p. [2].
 • N.N.: De Benoit-Monumenten. Een brief van de grooten Peter, krantenknipsel in bezit van Jan Dewilde.
 • N.N.: Lucifer, de Pierre Benoit, in: Le Guide musical, jrg. 12, nr. 42, 18 oktober 1866, p. [3-4].
 • N.N.: Peter Benoit-fonds. Gesticht te Antwerpen op 17 Oogst 1902. Jaarboek over 1902-1903, Antwerpen, 1904.
 • N.N.: Peter Benoit-fonds. Gesticht te Antwerpen op 17 Oogst 1902. Jaarboek over 1903-04, Antwerpen, 1905.
 • N.N.: Peter Benoit-fonds. Gesticht te Antwerpen op 17 Oogst 1902. Jaarboek over 1904-1905, Antwerpen, 1906.
 • N.N.: Un enseignement vicieux, in: Méphisto, 24 november 1888.
 • Pelemans, W.: De Vlaamse muziek en Peter Benoit, Brussel, 1971.
 • Persoons, G., e.a.: Omtrent Benoit 2001: wetenschappelijke bijdragen tot het Peter Benoit-onderzoek, (bijzondere nieuwsbrief van de Koninklijke Vereniging voor Muziekgeschiedenis), Antwerpen, 2001.
 • Pols, A.: Het leven van Peter Benoit, Brussel-Amsterdam, 1965.
 • Pols, A.: Peter Benoit - Meester der Toonkunst, Brussel, 1965.
 • Pols, A.: Peter Benoit's leertijd. Honderd brieven aan zijn ouders uit de jaren 1851-1862, Antwerpen, 1934.
 • Pougin, A.: Benoit (Pierre-Léonard-Léopold), in: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique par F.-J. Fétis, Supplément et Complément, publiés sous la direction de Arthur Pougin, dl. 1, Parijs, 1878, p. 70-72.
 • Roquet, F.: Petrus Leonardus Leopoldus Benoit ('Peter'), in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 41-42.
 • Sabbe, J.: De geschriften van Peter Benoit, in: Tijdschrift van het Willemsfonds, jrg. 1, dl. 2, 8, augustus 1896, p. 119-121.
 • Sabbe, J.: Ons Vlaamsch Staats-conservatorium en Peter Benoit, in: Tijdschrift van het Willemsfonds, jrg. 2, dl. 1, 1897, p. 321-337.
 • Sabbe, J.: Peter Benoit. De Vlaming, in: Tijdschrift van het Willemsfonds, jrg. 6, dl. 2, 1901, p. 5-29.
 • Sabbe, J.: Peter Benoit. In memoriam, in: Tijdschrift van het Willemsfonds, jrg. 6, dl. 1, 1901, p. 321-339.
 • Sabbe, J.: Peter Benoit. Zijn leven, zijne werken, zijne betekenis, Gent-Antwerpen, 1902 (1934).
 • Sabbe, M.: Benoit en Hiel, in: Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie, Gent, 1934, p. 749-756.
 • Sabbe, M.: Peter Benoit, Gent, 1892.
 • Sabbe, M.: Peter Benoit. Zijn leven en zijn werk, Antwerpen, 1925.
 • Sabbe, M. en Verheyden, E.:  Peter Benoit, Richard Wagner en Franz Liszt, in: Muziek-Warande,  jrg. 1, nr. 2, februari  1922, p. 27-30.
 • Schepens, P.: Antwerpse gedenkplaten, Antwerpen, 1982, p. 185-190.
 • Schepens, P.: Antwerpse standbeelden, Antwerpen, 1983, p. 93-95.
 • Schiltz, E.: Benoit en zijne School, Antwerpen, 1892.
 • Schmook, G.: Ecce Homo - Peter Benoit, Antwerpen, 1960.
 • Schmook, G.: Parijse brandpunten in Peter Benoits gemoedsleven (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Overdruk uit de verslagen en Mededelingen, 1970, aflevering 2), Gent, 1970.
 • Schmook, G.: Peter Benoits onrust, Hertoetst aan oud beproefd en nieuw onder de hand gekomen materiaal, Antwerpen, 1983.
 • Schmook, G.: Peter Benoit "ankerend" aan de Melkmarkt (1886-1894) tussen Oude Koornmarkt (1871) en Oude Beurs (1884-1901), in: Tijdschrift van de Stad Antwerpen, jrg. 28, 1982, p. 115-120, 161-168 en 225-228.
 • Schrey, J.: Peter Benoit als dirigent, handgeschreven tekst uit het dossier van Julius Schrey, Letterenhuis, Antwerpen.
 • Shaw, G.: London music in 1888-89, Londen, 1937, p. 342-343. & Shaw, G.: Music in London 1890-94, dl. 2, Londen, 1949, p. 183-184.
 • Soete, J.: Op zoek naar de voorouders van Peter Benoit, in: Wetenschappelijke Tijdingen, jrg. 11, 1951, nr. 7, kol. 264-271.
 • Stoffels, C.: Peter Benoit et le mouvement musical Flamand, Antwerpen, 1901.
 • Thys, A.: P.-L.-L. Benoit, in: Historique des sociétés chorales de Belgique, Gent, 1855, p. 194.
 • Thys, A.: Pierre-Léopold-Léonard-Benoit, in: Historique des sociétés chorales de Belgique, Gent, 1861, p. 252-253.
 • Tokkie, B.: Van een Veteraan: Wat Tokkie vertelt over Benoit, Antwerpen, 1934. 
 • Van Berglede, M.: Peter Benoit. 1834 - 1901, Antwerpen, 1951.
 • Van Cauteren, P.: "Gij hebt het echte spoor verloren!", in: Gregoir, E.: Panthéon musical populaire, dl. 5, Brussel, 1876, p. 132-133.
 • Van den Borren, C.: Les rapports de Peter Benoit, Brussel, 1951.
 • Van den Borren, C.: Peter Benoit, Antwerpen, 1943.
 • Van den Borren, C.: Peter Benoit (Collection nationale, dl. 17), Brussel, 1942.
 • Van der Mueren, F.: Benoit, man van zijn volk, Leuven, 1935.
 • Van der Mueren, F.: Peter Benoit in het huidig perspectief, Antwerpen, 1968.
 • Van der Mueren, F.: Vlaamsche Muziek en Componisten in de XIXde en XXste eeuw - Peter Benoit (Beroemde Musici, deel XX), s'Gravenhage, 1931.
 • Vandebuerie, P.: Peter Benoit op de voet gevolgd (1834-1901), Antwerpen, 1976.
 • Vanderlinden, M.: Opstellen van en over Peter Benoit in Vlaamse kulturele tijdschriften van 1867 tot 1914. Kritische studie van de gedachteninhoud der muzikale Vlaamse Beweging, Louvain-la-Neuve, U.C.L., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970.
 • Van Hoof, J.: Correspondance, in: Tribune musicale. Revue latine, 16 mei 1914.
 • Vissers-Flips, G.: Peter Benoit. 1834-1901. Inventaris van de bewaarde briefwisseling (Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, dl. 20- 21), Antwerpen, 1987.
 • Willaert, H.: Peter Benoit, de levenswekker, Brussel, 1984.