Alpaerts, Flor

Antwerpen, 12/09/1876 > Antwerpen, 05/10/1954

Historische teksten

Een toonbeeld van Vlaamsche beschaving

door August Monet

Hoe komt het toch dat, nu ik moet voldoen aan 't verzoek om een bijdrage voor 't Flor Alpaerts-album, een gedachtenassociatie tusschen hem en Schubert zich aan me opdringt. Toch niet door eenige overeenstemming in 't karakter van beider muziek. Ik moet er eens even op nadenken. In alle geval ligt dit verband op een lijn van vele, vele jaren. Maar zie, ik ben er al.

Het halfuurtje van het Kon. Vlaamsch Conservatorium van Antwerpen

door een anonieme journalist

Met ingang van Woensdag 26 Oktober, zal Radio Antwerpen iedere week een halfuurtje wijden aan koncerten, welke zullen gegeven worden onder de auspiciën van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium van Antwerpen.

Deze speciale uitzendingen zullen steeds worden verzorgd door elementen, welke hun opleiding krijgen of volmaken aan genoemd instituut en het is dank zij den bestuurder, de heer Flor Alpaerts, dat deze uitzendingen tot stand zijn gekomen.