Albert, Karel

Antwerpen, 16/04/1901 > Liedekerke, 23/05/1987

Historische teksten

Een modern Vlaams toondichter – Aug. L. Baeyens

door Karel Albert

Reeds lang had ik deze studie willen schrijven. Wat mij er steeds van terughield was het feit, dat ik nu en dan ook wel eens oude tijdschriften opniew doorlees. Niets is inderdaad potsierliker, dan een studie te herlezen, die voor een vijftal jaren over Honegger of Milhaud geschreven werd: werken, die wij thans nog enkel ter vollediging vermelden, figureren er, als hoekstenen van kapitaal belang, terwijl die nummers, die ten slotte de waarde dezer komponisten bepaald hebben, er zelf nog niet in voorvoeld worden.

Karel Albert 75 jaar

door C. Mertens

Ouverture. Karel Albert zag te Antwerpen het eerste levenslicht op 16 april 1901. Datzelfde jaar werden eveneens Marcel Poot, Willem Pelemans, Staf Nees en Raymond Chevreuille geboren. Peter van Anrooy schreef toen zijn “Piet Hein Rapsodie” en in de Scheldestad werd Peter Benoit ten grave gedragen. In het buitenland werd 1901 gekenmerkt door enkele belangrijke evenementen nl. het overlijden van Koningin Victoria van Engeland, van de Franse schilder Toulouse-Lautrec en van de grootste onder de Italiaanse operakomponisten van de negentiende eeuw, Giuseppe Verdi.

Karel Albert over De Vocht en Milhaud

door Karel Albert

[De componist Karel Albert (1901-1987) heeft vele decennia lang muziekartikels en recensies gepubliceerd in bladen als 'Herleving', 'Pogen', 'Hoger leven', 'Vrij Nederland', 'De Radiobode' en 'De Standaard'. Een aantal van die artikels werd later opnieuw gepubliceerd in 'De evolutie van de muziek van de oudheid tot Beethoven aan de hand van gramofoonplaten' (1947) en in 'Over muziek gesproken… Selectie uit de artikelen en essays in de laatste zestig jaar gepubliceerd' (1982). Deze laatste selectie verscheen op aandringen van Denijs Dille. Albert had een open blik en schreef met kennis van zaken, zodat veel van zijn artikels zo vele jaren na dato nog interessant zijn en/of historische betekenis hebben.

Herinneringen uit een volmaakt vergeten tijd

door Karel Albert

De bom barstte toen op 10 maart 1922 in de 'Salle de l'Union Coloniale Belge' te Brussel een "audition d'œuvres de nos compositeurs d'avant-garde" plaatsvond. Op het programma: werken van Hervé Claus, Karel Albert, J. Gien, L. Vets, E.L.T. Mesens, G. Monier en Aug. L. Baeyens.