Albert, Karel

Antwerpen, 16/04/1901 > Liedekerke, 23/05/1987

Bibliografie

Eigen werk:

 • Albert, K.: Een modern Vlaams toondichter - Aug. L. Baeyens, in: Eerste Muzieknummer van Kunst, maandblad voor oude en jonge Beeldende-, Bouw- en Sierkunsten, Muziek, enz., jrg. 3, nr. 3-4, maart-april 1932, p. 113-116.
 • Albert, K.: Gramofonische tijdingen, Darius Milhaud-Orestie, in: De Standaard, 23 maart 1930.
 • Albert, K.: Herinneringen uit een volmaakt verleden tijd, in: Gamma, jrg. 26, nr. 1, januari-februari 1974, p. 8-11.

Anderen over deze componist:

 • Delaere, M., e.a.: Het geheugen van de geluidsfabriek: de Vlaamse symfonische muziek in de voormalige muziekbibliotheek van de openbare omroep, Leuven, 2004.
 • Delaere, M.: Het muzikale functionalisme: Karel Albert, in: Nieuwe Muziek in Vlaanderen, Brugge, 1998, p. 28-30.
 • De Schrijver, K.: Albert, Karel, in: Bibliografie der Belgische toonkunstenaars sedert 1800, Leuven, 1958, p. 10-11.
 • Mertens, C.: Karel Albert 75 jaar, in: Gamma, tweemaandelijks tijdschrift voor muziek en grammofoonplaten, jrg. 28, nr. 3, mei-juni 1976, p. 128-130.
 • N.N.: Karel Albert, in: Harop, jrg. 20, nr. 4, april 1968, p. 119-120.
 • Robijns, J.: Albert, Karel, in: Algemene muziekencyclopedie, dl. 1, Antwerpen-Amsterdam, 1979, p. 59.
 • Roquet, F.: Albert, Karel, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 14-15.
 • Vanacker, J.: Albert Karel (1901-1987), via http://www.matrix-new-music.be/componist/albert-karel-1901-1987, online op 31 juli 2012.