Aerts, Franciscus

Antwerpen, 10/03/1804 > Antwerpen, 12/04/1864

Historische teksten

Uitvoering van Hulde aen den Erfprins

door een anonieme auteur

A Monsieur le Directeur de la Belgique Musicale.
Anvers, le 6 septembre 1853.

Necrologie

door een anonieme journalist

M. Franciscus-Guillielmus Aerts, toonkundige, overleed te Antwerpen op 13 april; de plechtige lykdienst had plaets op 15 derzelfde maend in de hoofdkerk ten 10 uren, en werd bygewoond door zyne talryke leerlingen en ontelbare vrienden en kennissen. M. F. G. Aerts was aldaer geboren den 10 meert 1804. Zyne eerste studien deed hy te Meerhout, onder leiding van M. Homans, organist aldaer. Weldra had zyne kunst zooveel ontwikkeling genomen dat by op eigen kracht kon steunen. Hy begaf zich naer Parys, waer by kennis maekte met M.