Algemene naslagwerken

  • Keller, G. en Kruseman, P.: Geïllustreerd Muzieklexicon, 's Gravenshage, 1932.

  • Fétis, F.J.: Biographie universelle des Musiciens et Bibliographie générale de la Musique, 8 delen, Parijs. 1e uitgave: 1835-1844; 2e uitgave: 1860-1865; herzien en uitgebreid door A. Pougin, 1887-1880 (reprint 1972).

  • Robijns, J. en Zijlstra, M.: Algemene Muziek Encyclopedie, 10 delen, Haarlem, 1979-1984.